osoby certyfikowane


Wyszukaj użytkownika

Marian Burda
ważny do 2008/01/30 IPMA-C
Ryszard Wiącek
ważny do 2008/01/30 IPMA-C
Bogusław Panek
ważny do 2008/01/30 IPMA-C
Mariusz Drozd
ważny do 2008/01/30 IPMA-C
Ryszard Bała
ważny do 2008/01/30 IPMA-C
Władysław Branas
ważny do 2008/01/30 IPMA-C
Wojciech Bujalski
IPMA-D
Piotr Latek
IPMA-D
Elżbieta Owczarczyk
IPMA-D
Robert Trzciński
IPMA-D
Tomasz Wojtanowski
IPMA-D
Paweł Żmijewski
IPMA-D
Elżbieta Żochowska
IPMA-D
Zbigniew Bilik
ważny do 2008/05/22 IPMA-C
Jacek Chojnacki
ważny do 2008/05/22 IPMA-C