Pozostałe

Pinsy IPMA 4-L-C
14.99 PLN
Zrównoważone zarządzanie projektami – podręcznik GPM
85.00 PLN
Zarządzanie projektami w pigułce
49.00 PLN
Drukowany certyfikat IPMA-Student
100.00 PLN