osoby certyfikowane


Wyszukaj użytkownika

Piotr Kodym
ważny do 2007/05/16 IPMA-C
Roman Rościszewski
ważny do 2007/05/16 IPMA-B
Jakub Guzy
IPMA-D
Krzysztof Kalukin
IPMA-D
Ryszard Kisała
IPMA-D
Wojciech Łącki
IPMA-D
Marcin Ostrowski
IPMA-D
Paweł Wietecha
IPMA-D
Krzysztof Witkowski
IPMA-D
Tomasz Błażejewski
ważny do 2007/08/13 IPMA-C
Bolesław Pałac
ważny do 2007/08/13 IPMA-C
Tadeusz Szkudlarz
ważny do 2007/08/13 IPMA-C
Kamil Klonowski
ważny do 2007/08/15 IPMA-C
Cezary Pokrzywniak
ważny do 2007/08/15 IPMA-C
Beata Ciepał
IPMA-D