Zrównoważone zarządzanie projektami – podręcznik GPM

Zrównoważone zarządzanie projektami – podręcznik GPM Zrównoważone zarządzanie projektami – podręcznik GPM

Książka zawiera jedyną na świecie metodykę zarządzania projektami w zrównoważony sposób, która daje:

 • Zarządom organizacji: instrukcje i wytyczne, w jaki sposób włączyć do strategii organizacji zasady zarządzania projektami zrównoważonymi
 • Osobom odpowiedzialnym w organizacji za zrównoważony rozwój – instrukcje w jaki sposób wdrożyć zrównoważony rozwój w organizacji
 • Kierownikom projektów – informacje w jaki sposób weryfikować zgodność realizowanych przez nich projektów z zasadami zrównoważonego rozwoju
 • Kierownikom projektów zrównoważonych – instrukcje w jaki sposób realizować te projekty

 

Czym jest ten podręcznik?

 • Jest zbiorem zasad zrównoważonego rozwoju oraz punktem wyjścia do zrozumienia zrównoważonego zarządzania projektami
 • Integruje cele zrównoważonego rozwoju z narzędziami i praktykami stosowanymi w szczególności w obszarach działań strategicznych i procesowych
 • Stanowi odpowiedź na pytania i problemy, napotykane w codziennej pracy przez osoby profesjonalnie związane z realizacją projektów
 • W przystępny i praktyczny sposób pomaga wypracować nowy model zarządzania projektami

 

W czterech rozdziałach znajdziesz wszystko to, co powinieneś wiedzieć o zrównoważonym zarządzaniu, a przede wszystkim:

 • PRiSM, czyli jedyną metodykę Zarządzania Zrównoważonymi Projektami na świecie
 • Standard P5, który jest kompletnym narzędziem do wdrożenia metodyki zarządzania projektami zrównoważonymi oraz zarządzania nimi
 • 10 norm i standardów wspierających zrównoważony rozwój w każdej firmie i organizacji

 

Dla kogo jest ten podręcznik?

 • Kadry menedżerskiej i kierowniczej przedsiębiorstw, urzędów i organizacji, posiadającej doświadczenie i praktyczną wiedzę w zakresie zarządzania projektami
 • Profesjonalistów, którzy prowadzą i zarządzają projektami lub w nich uczestniczą jako członkowie zespołów projektowych
 • Osób, które posiadają doświadczenie w zakresie nadzoru lub zarządzania organizacją
 • Specjalistów ds. zrównoważonego rozwoju oraz specjalistów ds. CSR
 • Dydaktyków i nauczycieli akademickich, którzy nauczają zarządzania projektami
 • Studentów zarządzania projektami, administracji oraz pokrewnych kierunków
85.00 PLN
najniższa cena z ostatnich 30 dni: 85.00 PLN