Project Excellence Baseline (IPMA PEB)

Project Excellence Baseline (IPMA PEB) Project Excellence Baseline (IPMA PEB)

Standard IPMA Project Excellence Baseline® (IPMA PEB) został opracowany w celu promowania doskonałości w zarządzaniu projektami i programami. 

Stanowi on uzupełnienie naszych dotychczasowych standardów: 

IPMA Individual Competence Baseline (IPMA ICB®) dotyczących kompetencji indywidualnych oraz

IPMA Organisational Competence Baseline (IPMA OCB®) kompetencji organizacyjnych w zarządzaniu projektami.

Model IPMA PEB skierowany jest głównie do: 

  • kierownictwa wyższego szczebla,
  • kierowników projektów, programów i portfeli wliczając w to biura zarządzania projektami (PMO) i personel realizujący projekty,
  • osób zajmujących się oceną doskonałości projektów,
  • konsultantów, trenerów i coachów.

 

IPMA Project Excellence Baseline® (IPMA PEB) w wersji elektronicznej do pobrania tutaj

95.00 PLN
najniższa cena z ostatnich 30 dni: 95.00 PLN